Garancia

A vásárló elállási joga

A vásárlót törvényileg szabályozott (§ 13 BGB) elállási jog illeti meg.

Elállási jog

A vásárló a megrendeléséből adódóan létrejött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidő attól a naptól számítandó, amikor a vásárló, vagy általa megjelölt harmadik fél a terméket átvette. Az elállási jog gyakorlásához vásárlónak a:

Kovács Róbert e.v

1153 Budapest, Bocskai utca 23.

info@csikojatszofal.hu

mobil: +36 70 410 87 60

elérhetőségek valamelyikére egyértelmű nyilatkozatot (pl. postai levél, telefax vagy e-mail) kell eljuttatnia. Ehhez a nyilatkozathoz a vásárló felhasználhatja az ezen a linken található mintanyilatkozatot – de az ebben megadott formátum az elállási jog gyakorlásának nem feltétele. A határidő vonatkozásában az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elküldésének dátuma az irányadó.

Az elállásból adódó következmények

A szerződéstől történő elállás esetén az igénybe vett szolgáltatás, vagy árucikk vásárló által fizetett ellenértéke a szállítási költségekkel együtt késedelem nélkül, de legkésőbb 14 nappal az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a vásárló részére visszatérítendő. Ez alól kivételt képeznek azon a járulékos költségek, melyek az általunk ajánlott legolcsóbb alap szállítási szolgáltatáson felül választott szállítási módozat extra költségeire vezethetőek vissza. A visszafizetéshez ugyanazon fizetési módozat használandó, mint amely az eredeti vásárlási tranzakció során felhasználásra került, kivéve, amennyiben a vásárlóval kifejezetten ettől eltérő megállapodás születik – a visszatérítés során nem kerülhet felszámításra pénzügyi tranzakciós költség. A visszafizetendő összeg visszatartható addig az időpontig, ameddig a visszaküldött árucikk ismét birtokunkba kerül, illetve ameddig részünkre a visszaküldést hitelt érdemlően bizonyító dokumentum vásárló részéről részünkre átadásra nem került.

A vásárló köteles a vásárolt árucikket késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat eljuttatását követő 14 napon belül visszaküldeni illetve átadni. Ezen határidő betartottnak minősül, amennyiben a visszaküldésre a 14 napos határidő lejártát megelőzően kerül sor. A vásárló köteles a visszaküldés közvetlen költségeit viselni.

A vásárlónak a termékkel kapcsolatos bármilyen értékvesztés csak abban az esetben felróható, amennyiben a termék állagában, jellemzőiben és funkcionalitásában bekövetkező értékvesztés bizonyíthatóan annak nem megfelelő használatra vezethető vissza.